คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลและพิธีไหว้พระประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 28 ธันวาคม 25 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมงานพิธีเททองหล่อประติมากรรมช้างพังโคน

วันที่ 25 ธันวาคม 25 […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 19-21 ธันวาคม […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 22 ธันวาคม 25 […]

แข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์โครงการ “ปั้นคนชนวัว” ครั้งที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 25 […]

โครงการให้ความรู้ในการผลิตและแปรูปหมาน้อย ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม

เมื่อวันที่ 17 ธันวา […]

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาระดับปวส. สาขาพืชศาสตร์ ที่ศึกษาภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) ณ ไร่ภูตะวัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ […]

เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสารhttp: […]