ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้

 Facebook: โรงพยาบาล […]

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาผู […]