นักศึกษาคทธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานในโครงการค่ายเยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ ประจำปี 2562

นักศึกษาคทธ. ได้รับร […]