นักศึกษาคทธ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานในโครงการค่ายเยาวชนสืบสานงานพระราชดำริ ประจำปี 2562

นักศึกษาคทธ. ได้รับร […]

การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นที่ใช้น้ำน้อย

การถ่ายทอดองค์ความรู […]