คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิ BCL

วันที่ 31 มกราคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคลินิกกัญชา

วันที่ 29 มกราคม 256 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก บริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 28 มกราคม 256 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสกลนครจัดประชุมการพัฒนา GI กัญชา

วันที่ 28 มกราคม 256 […]

นักศึกษาสาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์

วันที่ 21 มกราคม 256 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 และความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 22 ธันวาคม 25 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลและพิธีไหว้พระประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 28 ธันวาคม 25 […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมงานพิธีเททองหล่อประติมากรรมช้างพังโคน

วันที่ 25 ธันวาคม 25 […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 19-21 ธันวาคม […]