ขอขอบพระคุณทางทีมงานสาขาพืชศาสตร์ที่เย็บหน้ากากผ้าย้อมคราม “หอมราชมงคล” มามอบให้กับบุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ได้ส่งมอบให้กับผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและทีมผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติในครั้งนี้

ทางทีมงานจะดำเนินการแจกจ่ายไปยังแต่ละสาขาต่อไป ขอบพระคุณค่ะ🙏🙏