พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวินัยธร ดำเกิง วรวุฑโฒ (ชาลีจันทร์)

พันธกิจที่ 4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

13 กรกฎาคม 2563 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวินัยธร ดำเกิง วรวุฑโฒ (ชาลีจันทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชมภูพาน ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ โดยทางมทร.อีสาน ได้จัดทำโรงทานได้แก่ โรงทานข้าวต้มมัดและขนมปัง เพื่อแจกจ่ายให้กับบรรดาประชาชนที่มาร่วมภายในงาน ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าชมภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร