การประชุมกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

การประชุมกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง​เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการ​ อพ.สธ.​ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น​ โดยท่านวีระศักดิ์​ จันทรเกต​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง​ เป็นประธาน​ในที่ประชุม​ และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน​ นำโดย​ ผศ.ดร.ราตรี​ พระนคร​ รองคณบดีคณะทรัยากรธรรมชาติ​ ได้ชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ และประโยชน์ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ​ฯ​ ในการประชุมนี้ทางสมาชิก อบต.ต้นผึ้งได้ลงมติเป็นเอกฉันท์​ ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการดังกล่าว​ และ ผศ.ดร.ปราโมทย์​ เหลาลาภะ​ได้ชี้แจ้งโครงการ​ อว.จ้างงานเฟส​ 2​ เพื่อช่วยดำเนินโครงการ​ อพ.สธ.​ และ​ แนะนำฑูตอาสาที่จะเข้าร่วมดำเนินโครงการทั้ง​ 5​ ราย​ที่จะเริ่มในการดำเนินโครงการร่วมกัน