สถาบันการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมการจัดตั้งโรงงานผลิตยา GMP WHO

พันธกิจที่ 5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับสถาบันการแพทย์แผนไทย นำโดย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ภก.ดร.นพดล เหลืองภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP และคณะ ลงพื้นที่การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมการจัดตั้งโรงงานผลิตยา GMP WHO ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท มทร.อีสาน วข.สกลนคร เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ต่อไป