ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีม คณะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรไทยยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการปลูกกัญชา

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

21 กรกฎาคม 2563 มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีม คณะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรไทยยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการปลูกกัญชา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คทธ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง และได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาเกี่ยวกับต้นแบบในการจัดทำแปลงและบริหารจัดแปลงปลูกพืชกัญชาที่ได้ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา มีจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 12 คน และยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร”บ้านคุณสุข” ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโทอีกด้วย