การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2

ประจำเดือนธันวาคม 2563


เพื่อสมัครอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เพื่อสมัครอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ


เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563
และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร

ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร <<กำหนดการอบรม>>
หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ <<กำหนดการอบรม>>

สถานที่จัดฝึกอบรม

ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่
โทร. 042 771440, 087 8066587
E-mail : S_promkhan@hotmail.com และสมัครได้ที่ http://natres.skc.rmuti.ac.th/ หรือ
ผู้เข้าร่วมอบรมโอนเงินการลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน เลขที่ 4193479714 ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *