วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมสูงวัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จังหวัดสกลนคร กับกิจกรรม อบรมอาชีพการนวดประคบสมุนไพร มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมฝึกอบรมเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนพื้นฐานการนวดแผนไทย โดยการนวดแผนไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งมี ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *