วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สายธิ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ พร้อมด้วย ดร.สุจิตรา เจาะจง อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ และ ผศ.ศิริพร สารคล่อง อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร่วมกับสมาคมหมากเม่าสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้วพร้อมทั้งร่วมเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปลูก ดูแลรักษาสวนหมากเม่าจากสมาชิกและเครือข่ายสมาคมหมากเม่าสกลนคร พร้อมทั้งการยกระดับไวน์หมากเม่าสกลนครและเข้าร่วมงานเกษตรฯ มทร.อีสาน วข.สกลนคร ณ สวนวรรณวงศ์ (ที่ทำการสมาคมหมากเม่าสกลนคร) อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *