📢📢ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สำหรับบุคคลที่สนใจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

📢📢ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สำหรับบุคคลที่สนใจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายละเอียดหลักสูตรอยู่ในภาพและเอกสารที่แนบค่ะ💚💚

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร >>>>>https://drive.google.com/…/1MUdefw8mbsT8gaPlGsxrmsqhG…/view…

#สนใจเข้ารับการฝึกอบรม #ติดต่อแผนกงานบริการการศึกษา #คณะทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
🌐http://natres.skc.rmuti.ac.th
📞โทร 0-4277-1440, 081-8729035
☎️โทรสาร 0-4277-1460