คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานครั้งที่ 24 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การอบรมเสวนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ชมนิทรรศทางวิชาการจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ความก้าวหน้าทางการเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การโชว์ไก่สวยงาม บูทนิทรรศการของนักศึกษา คลินิกสปา นวดแผนไทย พันธุ์ปลาสวยงาม ฟาร์มแพะ และพันธุ์ไม้นานาชนิด เลือกชมสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย และพบกับศิลปิน หงา คาราวาน ร่วมรับชมการแสดงพื้นบ้าน และการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากมาย