มีนาคม 13, 2019

ติดต่อเรา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0 4277 1460 (พื้นที่ทั้งหมด 1,580 ไร่)