เมษายน 19, 2019

ปริญญาโท:แพทย์แผนไทย


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2562
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=720