พญาว่าน

ว่านชักมดลูก

ว่านช้างผสมโขลง

ว่านดักแด้

ว่านดอกทอง

โด่ไม่รู้ล้ม

เอ็นเหลือง

อีเฒ่าหนังแห้ง

ฟ้าทะลายโจร

ว่านหนุมาน

ว่านและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร
ชื่อว่าน

ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน

ว่านมีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าคาถาอาคม สามารถป้องกันอันตรายภัยต่างๆ ได้ เช่น อยู่ยงคงกระพันชาตรี ว่านบางอย่างกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดกำลัง ทำให้จิตใจห้าวหาญสามารถต่อสู้่กับศัตรูได้ ว่านบางชนิดก็มีโทษ คนธรรมดาไปถูกเข้าก็จะกลายเป็นง่อยพิการ บางอย่างเป็นพิษทำให้เสียชีวิตได้ บางอย่างเป็นเมตตามหานิยม ว่านบางตัวรักษาโรคได้ การปลูกว่านจะต้องมีเคล็ดลับในการปลูก จึงจะไม่เสื่อมคุณภาพ

การปลูกว่าน

ว่านโดยมากถือกันมาแต่โบราณให้ปลูกในวันอังคาร เดือน 6 ต้องใช้ดินสะอาด ให้ดีควรเป็นดินร่วน ปนดินทราย เป็นดินเผาไฟทุบให้ละเอียด ทิ้งตากน้ำค้างไว้หนึ่งคืน หรือจะเป็นอิฐเผาทุบให้ละเอียด เวลาปลูกให้เอาหัวว่านลง อย่ากลบให้แน่นเกินไป ให้ฝังไว้หัวโผล่ขึ้นสักเล็กน้อย

การขุดว่านหรือกู้ว่าน

การขุดว่านให้เลือกเอาวันอังคารในเดือน 12 หรือข้างขึ้นอ่อนๆ ของเดือนอ้ายใช้กู้ในวันพุธ เวลาขุดว่านให้เอามือตบดินตรงที่ใกล้กอว่าน ว่าคาถาเรียกไปตบไปจนกว่าจะจบคาถาเรียก มีคาถาดังนี้ "โอม ขุก ขุก กูจะปลุกพยาว่านให้ลุกก็ลุก กูจะปลุกพระยาว่านให้ตื่นก็ตื่น พระยาว่านหนีไปอื่นให้แล่นมาหากูทีเน้อ มาฮอดแล้วพลันฟ้าวตื่น อมมะสะหหับ คงทนฯ"

ฤกษ์ในการขุดและการปลูกว่าน

เดือนอ้าย หรือเดือนหนึ่ง ใช้วันพุธ

เดือนยี่หรือเดือน 2 กับเดือน 7 วันพฤหัสบดี

เดือน 3 กับเดือน 8 ใช้วันศุกร์

เดือน 4 เดือน 9 เดือน 12 ใช้วันเสาร์

เดือน 5 เดือน 10 ใช้วันอาทิตย์

เดือน 6 เดือน 12 ใช้วันอังคาร

ก่อนจะยกหัวว่านมาปลูกให้ร้องเรียกว่า ขโมย ๆ ๆ 3 ครั้งแล้วจึงนำหัวว่านไปปลูกในดินต่อไป