[ Jakchai ]
ชื่อ-นามสกุล : 
จักรชัย ศรีสถาน
ชื่อเล่น : 
แบงค์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
22/8/2542
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Jakchaisrisathan@gmail.com  
ที่อยู่ : 
110 ม.13
อำเภอ : 
วานรนิวาส
จังหวัด : 
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 
47120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0611090830
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย