[ 1481000003391 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวพรรณิภา บุญมาวงษา
ชื่อเล่น : 
หนิง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/5/2529
อายุ : 
31
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
ning.pan86@gmail.com  
ที่อยู่ : 
452 ม.5
อำเภอ : 
โพนสวรรค์
จังหวัด : 
นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : 
48190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0872221986
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
ปริญญาตรี