ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล ฤาแก้วมา
ตำแหน่ง :อาจารย์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาประมง
หน้าที่ในกลุ่ม :