ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 2
ดูรายละเอียด คลิก>>>> http://ird.rmuti.ac.th/…/8-2016-03-…/266-tester05282020.html