ข่าวอัพเดท:

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมต้อนรับคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงาน โครงการผลิต(ปลูก) การทดสอบสายพันธุ์กัญชงที่ปลูกภายใต้สภาพแปลงปลูกกลางเเจ้ง (Outdoor) และ ในระบบปิด (Indoor) โรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การปลูกกัญชาและการใช้ประโยชน์จากกัญชา” พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนกัญชา โดยมี ผศ.ดร.ราตรี พระนคร หัวหน้าโครงการฯ และอาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้าแปลงผลิตพืชสมุนไพร ให้การต้อนรับ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 107 total views,  1 views today