ข่าวอัพเดท:

วันที่ 18-19 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบูรณาการและเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยในวันที่ 18 กันยายน 2565 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและประเมินพันธุกรรมโคนม ต่อด้วยเข้าศึกษาเรียนรู้ที่ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง(ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค) และวันที่ 19 กันยายน 2565 เข้าศึกษาดูงานโรงผลิตและแปรรูปน้ำนม ต่อด้วยศึกษาดูงานที่ประทีบฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ในอำเภอปากช่อง โดยได้รับความร่วมมือในการขอเข้าเยี่ยมชมจากทุกภาคส่วนด้วยดีเสมอมา
ภาพกิจกรรม
📷day1_1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463114089170143&id=100064146665309
📷day1_2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463128205835398&id=100064146665309
📷day2_1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463562979125254&id=100064146665309
📷day2_2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463580145790204&id=100064146665309

 72 total views,  1 views today