ข่าวอัพเดท:

วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย  จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ รพ.สต. บ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชนเป็นอย่างดี

 66 total views,  1 views today