ข่าวอัพเดท:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้ประกอบกิจกรรมประเพณีไทยร่วมกัน และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมไทย เนื่องในวันลอยกระทง ณ เกาะริมสระน้ำ องค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fnrsakon&set=a.617097023544314

Loading