ข่าวอัพเดท:

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (การผสมเทียมโค) พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 –  7 มีนาคม 2566

สถานที่ฝึกอบรม: สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียดฝึกอบรม: คลิกดูรายละเอียด

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม: คลิกสมัครเข้าอบรม

 1,037 total views,  4 views today