ข่าวอัพเดท:

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการการสร้างบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจสร้างรายได้ระหว่างเรียน ได้นำเสนอแผนธุรกิจในการดำเนินการสร้างผู้ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสาขาประมง ร่วมเสนอธุรกิจแหนแดงสร้างอาชีพ และปลาสวยงามสร้างรายได้  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมรับฟังการเสนอในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์

Loading