ข่าวอัพเดท:

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลและพิธีไหว้พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สถานที่กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสืบสาน สืบทอด และเป็นสถานที่กราบไหว้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุกปี ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading