ข่าวอัพเดท:

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อการศึกษา RMUTI Natres RUN 1st วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีโอกาสในการออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว และเป็นแหล่งในการส่งเสริมประชาชน และชุมชนโดยรอบคณะฯ ให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading