ข่าวอัพเดท:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดบูทนิทรรศการกับ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ กิจกรรมการออกบูทนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชนและในโรงเรียน การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ชาชง ฟ้าทะลายโจร ใบเตย  ยาหม่องไพล น้ำมันไพล ยาแคปซูล  หมอเหย๋า หมอเป่า ชมรมหมอพื้นบ้าน เช่น น้ำมันกัญชาไพล นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูทนิทรรศการจากส่วนงานราชการต่างๆ

Loading