ผลิตภัณฑ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์(เครื่องดื่ม)
"น้ำเม่าเข้มข้น,น้ำเม่าพร้อมดื่ม"
฿120/แพค
  • สินค้า GI สกลนคร
  • ดีต่อสุขภาพและสายตา
  • ผลิตและจำหน่ายโดยคณะฯ
ผลิตภัณฑ์(ข้าว)
"แร่ทับทิม"
฿50/กิโลกรัม
  • ข้าวเพื่อสุขภาพ
  • กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
  • ผลิตและจำหน่ายโดยคณะฯ
ผลิตภัณฑ์(ข้าว)
"หอมมะลิดำหนองคาย"
฿50/กิโลกรัม
  • ข้าวเพื่อสุขภาพ
  • กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
  • ผลิตและจำหน่ายโดยคณะฯ