ข่าวอัพเดท:
ข้อความแจ้งเตือน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 โควต้า66

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา 66

คณะทรัพยากรธรรมชาติกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับปวช. ปวส. ป.ตรี และป.โท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา66

ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารใช้แนบ (ภาพภ่าย หรือไฟล์ PDF เท่านั้น)

  • สำเนาผลการศึกษา(ปพ.1)หรือเกรด5ภาคเรียน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 

หรือสนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,087-9500048 นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

สาขาวิชาที่ทำการเปิดรับสมัคร (ระดับปวช. และปวส.)

เปิดรับสาขาวิชา สัตวศาสตร์, พืชศาสตร์ และประมง

สำหรับผู้สนใจ ปวส. เรียนรูปแบบ BCL : เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี จบมาไม่มีข้อผูกมัด 

สามารถทักข้อความสอบถามเพิ่มเติมได้จากปุ่มข้อความขวามือ 

หรือทักไปยังเพจคณะ กดที่นี่เพื่อไปยังเพจ

สาขาวิชาที่ทำการเปิดรับสมัคร (ระดับปริญญาตรี)

 3,437 total views,  12 views today