ข่าวอัพเดท:
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบรับตรง67 วันนี้ - 31 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง67

คณะทรัพยากรธรรมชาติกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับปวช. ปวส. ป.ตรี และป.โท

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา67

ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารใช้แนบ (ภาพภ่าย หรือไฟล์ PDF เท่านั้น)

  • สำเนาผลการศึกษา(ปพ.1)หรือเกรด5ภาคเรียน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 

หรือสนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,087-9500048 นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

Loading