ข่าวอัพเดท:
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง เปิดสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

1.) ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกข้อมูลประวัติ คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการขึ้นตอนที่ 1
2.) พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียนเพื่อชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3.) แนบเอกสารการชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการขึ้นตอนที่ 2

รับสมัครนักศึกษา65

คณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปวช. ปวส. ป.ตรี และป.โท

หรือสนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,085-7198795 ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

สาขาวิชาที่ทำการเปิดรับสมัคร (ระดับปวช. และปวส.)

เปิดรับสาขาวิชา สัตวศาสตร์, พืชศาสตร์ และประมง

สำหรับผู้สนใจ ปวส. เรียนรูปแบบ BCL : เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี จบมาไม่มีข้อผูกมัด 

สามารถทักข้อความสอบถามเพิ่มเติมได้จากปุ่มข้อความขวามือ 

หรือทักไปยังเพจคณะ กดที่นี่เพื่อไปยังเพจ

สาขาวิชาที่ทำการเปิดรับสมัคร (ระดับปริญญาตรี)

 1,544 total views,  7 views today