ข่าวอัพเดท:
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภารกิจผู้บริหาร
รายงานการประชุม
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
15

หลักสูตร

348

สำเร็จการศึกษา

354

นักศึกษาปัจจุบัน

118

บุคลากร