ข่าวอัพเดท:
เว็บไซต์กำลังดำเนินการอัพเดทและปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดรับสมัคร #DEK65
ภารกิจผู้บริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สถิตินักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

จากจำนวนนักศึกษาให้ข้อมูล

274

คน (อัพเดท 14:00, 24/11/64)

รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ข่าวสารรอบรั้ว มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

[เพิ่มเติม]

[เพิ่มเติม]

 

[เพิ่มเติม]

[เพิ่มเติม]

15

หลักสูตร

348

สำเร็จการศึกษา

261

นักศึกษาปัจจุบัน

118

บุคลากร

คลังข้อมูลข่าวสาร(เพิ่มเติม)