ข่าวอัพเดท:

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อาจารย์นพดล หงษ์สุวรรณ อาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย, อาจารย์พิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์ อาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมบริการวิชาการหัวข้อ “การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด ณ บ้านโนนนาคำ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 39 total views,  1 views today