ข่าวอัพเดท:

ภาพก่อน Big Cleaning Day

ภาพหลัง Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning day คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ขออภัย กำลังดำเนินการลงข้อมูลระบบ
ขออภัย กำลังดำเนินการลงข้อมูลระบบ
ขออภัย กำลังดำเนินการลงข้อมูลระบบ

ข่าวสารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่า…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส
คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส.

คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส.

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดงานการตรวจ 7ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ …

อ่านเพิ่มเติม