ข่าวอัพเดท:
Empty tab. Edit page to add content here.

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการคณะศึกษาดูงาน กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรตำบลน้ำโสม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร. ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการคณะศึกษาดูงาน กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรตำบลน้ำโสม

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมดำเนินการจัดอบรมการผลิตแมลงห้ำเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย วิงสระน้อย อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ พร้อมด…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “คา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม “Openhouse เปิดบ้านการเรียนรู้”

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม “Openhouse เปิดบ้านการเรียนรู้”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “Op…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย ครั้งที่2”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “คาร…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย ครั้งที่2”
คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการ“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชานวดแผนไทย”

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการ“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชานวดแผนไทย”

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับวิ…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการผลิตแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการผลิตแมลงโปรตีน BSF สำหรับเป็นอาหารสัตว์

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร. พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้า…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอ…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”

วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “คารา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการ “คาราวานสุขภาพเคลื่อนที่วิถีไทย”
คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ ในการดูงานการเพาะเลี้ยงแหนแดง

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ ในการดูงานการเพาะเลี้ยงแหนแดง

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรา สิมาวัน อาจารย์ประจำสาขาประมง เจ้าหน้าที่ และน…

อ่านเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วม “โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศ ในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณาจารย์สาขาประมง และนักศึกษา เข้าร่วม “โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษา…

อ่านเพิ่มเติม
คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วม “โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศ ในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน”