ข่าวอัพเดท:

13 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ,ผศ.ดร.น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร , ดร.โสภิดา สัมปัตติกร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการเข้าศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP และลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 20 total views,  1 views today