ข่าวอัพเดท:

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี พระนคร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์, อาจารย์วรรณวิภา พินธะ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชกัญชง พร้อมเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานในระบบปลูก Greenhouse และ Outdoor ณ โครงการอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด บ.โค้งสำราญ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

 261 total views,  1 views today