ข่าวอัพเดท:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรศรี ศรีทัพไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นำโดย นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในการเข้าหารือเกี่ยวกับหลักสูตร BCLโดยมี คุณนฤทธิ์ คำธิศรี และ นพ. สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล ทีมผู้บริหารจาก BCL ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 132 total views,  1 views today