ข่าวอัพเดท:

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี พระนคร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมออกให้บริการวิชาการ ในการอบรมให้ความรู้ในโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร “เครือหมาน้อย” (กรุงเขมา) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหมายน้อย เพื่อพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร