ข่าวอัพเดท:

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.กฤชชญา เหมะธุลิน อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ออกให้บริการวิชาการในหลักสูตร “การแปรรูปและการพัฒนาสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ” จัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ไม่ว่าจะเป็น เนยถั่ว คุกกี้เนยถั่ว น้ำนมถั่วลิสง ถั่วกวน เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจเลี้ยงชีพภายในครอบครัวได้ในอนาคต ณ บ้านหว้าน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ภาพเพิ่มเติม

Loading