ข่าวอัพเดท:

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน, ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร. พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีไหว้ศาลศาลประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสืบสาน สืบทอด และเป็นสถานที่กราบไหว้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันสงกรานต์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 86 total views,  1 views today