ข่าวอัพเดท:

11 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมโครงการสกลนครโมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต 5 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading