ข่าวอัพเดท:

11 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน, ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามทร.อีสาน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่และดูงานวิทยาเขตสกลนคร โดยได้มีพิธีไหว้สักการะพระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพิธีเปิดศูนย์การทดสอบสายพันธุ์กัญชงในระบบปิดและกลางแจ้ง หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกัญชา อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยมาตรฐาน GMP-PIC/s และรับฟังผลการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ที่ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน เข้าเยี่ยมชมผลงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนของนักศึกษา(BCL) โดยเข้าชมผลงานของนักศึกษา BCL ในการสร้างผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งออกยังต่างประเทศ โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล ร่วมต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนของนักศึกษา (BCL) ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 78 total views,  1 views today