ข่าวอัพเดท:

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ สื่อ สร้าง ทรัพย์ EP.1 “เปิดตัวลุย” เพื่อพูดคุย และรับฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ แผนงานการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งเปิดเวทีชักถามและรับฟังความคิดเห็น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading