ข่าวอัพเดท:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ และเยี่ยมชม”ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดสกลนคร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี พระนคร พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ในเครือข่ายมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 107 total views,  2 views today