ข่าวอัพเดท:

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แฟ้มภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/15Yj9UXNP5L0PmCXZ_A2WmsC7rnpozH3h?usp=sharing

 

 368 total views,  2 views today