ข่าวอัพเดท:

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ “นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมออกให้บริการวิชาการในกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเส้นใยทอเสื่อที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะใช้ปลูก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกรีดให้ได้มาตฐาน ตลอดจนการย้อมสี การทำการตลาด ไปจนสิ้นสุดถึงกระบวนการทอให้ได้มาตฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาร์ พิเชษฐ เวชวิฐาน กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านคึม ตำบลโพนทอง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

 150 total views,  1 views today