ข่าวอัพเดท:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้บริการวิชาการค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ในการเข้าศึกษาดูงาน โดยได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนของสาขาภายในคณะทั้งหมด 5 สาขา และฐานการเรียนรู้โรงเรือนกัญชา ซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้ได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ แบบทดสอบต่างๆ และกิจกรรม workshop ไว้ต้อนรับนักเรียนฯ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 100 total views,  1 views today